Energihyddan AB https://energihyddan.se sv Energihyddan AB https://energihyddan.se/node/2 <p>Energihyddan producerar närfjärrvärme i småhusområden dit den vanliga fjärrvärmen inte når. Vi har som idé att bygga mindre värmecentraler och ansluta hushåll till våra små närfjärrvärmenät. Genom att vi har mycket små förluster i våra nät och producerar värmen på ett effektivt sätt kan vi hålla konkurrenskraftiga priser.</p> https://energihyddan.se/node/2#comments Sun, 29 Jun 2008 18:55:20 +0000 pekka 2 at https://energihyddan.se